...

Implantologija


IMPLANTATI

Gubitak zuba uzrokovan parodontozom, traumom ili karijesom može narušiti vaš osmijeh.

Dentalni implantati su najbolja opcija ako vam nedostaje jedan ili više zuba. Terapija sa implantatima je dugoročno rješenje. Prednost implanata je što vam omogućavaju lijep i funkcionalan osmijeh bez potrebe brušenja vaših zuba za razliku od fiksne protetike (mostovi) gdje se bruse vaši susjedni zubi kako bi se nadomjestio zub koji nedostaje.

Šta su implantati?

Implantati su šarafi od titanijuma koji podsjećaju na korijen prirodnog zuba i imaju za cilj nadomjestiti korjen istog. Tokom procesa zarastanja, formira se čvrsta veza između implantata i kosti. Pošto su implantati napravljeni od biokompatibilnih materijala, organizam ga ne prepozanaje kao strano tijelo i ne dolazi do odbacivanja.

Opis Intervencije:

Ugradnja implantata je bezbolna procedura pod lokalnom anestezijom. Implantati su ugrađuju hirurškom metodom. Šta očekivati nakon intervencije:

Nakon što anestezija prestane sa djelovanjem, možete osjećati blagu nelagodu par dana. Kod nekih pacjenata se može javiti post operativni otok. Svi pacjenti dobiju post operativne upute i lijekove (analgetike i antibiotike). Povratna informacija koju smo dobili od velikog broja pacjentata je da su analgetici (lijekovi protiv bola) ili nepotrebni (nema znatnog bola) ili porebni samo prva 24 sata nakon intervencije nakon čega nelagada postaje sve neznatnija.

Koja je procedura od ugradnje implantata do krunice na implantatu?

Nakon hirurške ugradnje implantata, potrebno je čekati 3 mjeseca da bi proces oseointegracije bio završen. Nakon 3 mjeseca, postavljaju se gingivoformeri u cilju oblikovanja gingive oko implantata. Nakon 2-3 sedmice od postavljanja gingivoformera, može se početi sa protetskom fazom. Uzima se otisak na implantate koji se šalje u labaratoriju. U labaratoriji se izrađuju krunice na implantate prema otisku. Finalni protetski rad se sastoji od suprastrukture i navlake.

Kada je potrebno ugraditi i zubno meso i kost kod ugradnje implantata?

U prošlosti se smatralo uspjehom kada se implantati oseointegrišu. Na estetiku se nije obraćala posebna pažnja. Jedino je funkcija bila važna. Međutim, danas se očekuje da krunica na implantatu ne samo ima funkciju prirodnog zuba, nego da i izgleda kao prirodni zuba simetričan sa takvim zubom na drugoj strani (npr. gornja lijeva jedinica-implantat da izgleda identično kao i prirodni zub gornja desnia jedinica). Taj estetski efekta se jedino može postići ako je urađena adekvatna priprema prije ili tokom ugradnje implantata. Adekvatna priprema se odnosi na nadogradnju kosti i zubnog mesa tamo gdje je potrebno, u svakom slučaju u estetskoj zoni (prednji zubi u gornjoj vilici). U protivnom, mogu se dobiti ne-estetske restauracije (asimerične krunice na implantatima, jedna strana duža nego druga, itd.)

Vrste protetskih radova (zubnih nadogradnji na implantate):

Jedan zub:

Ugradnja implantata se planira na osnovu kliničkog pregleda is snimka. Nakon procesa zarastanja 3-6 mjeseci, uzima se otisak na implantat. U tehničkom labaratoriju se na osnovu otiska pravi krunica na implantat. Manji most na implantatima:

Kod pacijenata kod kojih nedostaju 3 zuba, mogu se ugraditi 2 implantata kao uporište. Nakon procesa zarastanja, uzima se otisak na implantate. Na osnovu ostiska se u labaroatoriji pravi most na implantate. Mose se može cementirati ili zašarafiti. Most na 6 ili 8 implantata:

Kod pacijenata kod kojih nedostaju svi zubi, može se postići rehabilitacija kompletne vilice sa 6 implantata u donjoj vilici. U gornjoj vilici nekada je neophnodno planirati 8 implantat, mada je najčešće 6 implantata dovoljno. Ovim tretmanom, pacijent nakon procesa zarastanja implantata, dobiva fiksni most (porcelanski) koji je ili cementiran ili zašarafljen. Proteze na implantatima:

Broj i pozicije implantata ovisi o nivou kosti. Najčešće se ugrađuju 4 implantata u gornjoj vilici a 2 implantata u donjoj vilici. Na implantate se fiksira proteza.

Pozovita nas na +387 (0)33 666 615
Kalmija Baruha broj 1 71000 Sarajevo
Plaćanje na rate Kartično plaćanje